| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Tęczowa Księga Gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Słupsk Wyszukiwarka | Facebook | Youtube | Google+ | Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Tęczowy Słupsk Szok Kwiatowy Sienkiewicz Tęczowy Rynek w Słupsku Kolorowy Zegar Kwiatowy
- | - Przyjazny - Wielokulturowy - Kolorowy - | - Słupsk Tęczowe Miasto - | - Stolica Polskiej Tolerancji i Otwartości - | - Europejski - Gościnny - Otwarty - | -
Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk

Tęczowy Słupsk


Tęczowy Słupsk On-line Tęczowy Słupsk / Warunki używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Tęczowy Słupsk. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Tęczowy Słupsk może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Tęczowy Słupsk nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Tęczowy Słupsk, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Tęczowy Słupsk nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Tęczowy Słupsk. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Tęczowy Słupsk udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Tęczowy Słupsk nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Tęczowy Słupsk uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Tęczowy Słupsk jest równoznaczne z udzieleniem Tęczowy Słupsk nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Tęczowy Słupsk ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Tęczowy Słupsk w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Tęczowy Słupsk nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Tęczowy Słupsk uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Tęczowy Słupsk uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Pobierz tęczowy plakat i ulotkę?!Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button

Tęczowy Słupsk

Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk Tęczowy Słupsk